Thema's

Keuze geslachtsnaam echtgenoot

woensdag 21 maart 2018

Volgens de wet mag een gehuwde man of vrouw de geslachtsnaam van de andere echtgenoot voeren, zelfs nadat het huwelijk is ontbonden. Als de echtgenoot opnieuw in het huwelijk is getreden of een geregistreerd partnerschap is aangegaan mag de naam van de eerste partner niet meer gebruikt worden.

Als er geen kinderen zijn kan de partner de rechter verzoeken om na de echtscheiding het gebruik van de geslachtsnaam door de ex-partner in te trekken.

Keuze geslachtsnaam echtgenoot

woensdag 21 maart 2018

Volgens de wet mag een gehuwde man of vrouw de geslachtsnaam van de andere echtgenoot voeren, zelfs nadat het huwelijk is ontbonden. Als de echtgenoot opnieuw in het huwelijk is getreden of een geregistreerd partnerschap is aangegaan mag de naam van de eerste partner niet meer gebruikt worden.

Als er geen kinderen zijn kan de partner de rechter verzoeken om na de echtscheiding het gebruik van de geslachtsnaam door de ex-partner in te trekken.

Verdeling eenmanszaak bij echtscheiding

woensdag 21 februari 2018

Bij echtscheidingen is de aanwezigheid van een eenmanszaak bij een van de partners nogal eens een bron van geschil. De rechter heeft er in elk geval vrijwel dagelijks mee te maken. Het gaat bij de verdeling van de gemeenschap nogal eens over de verdeling van negatief ondernemingsvermogen, schulden dus.

Verdeling eenmanszaak bij echtscheiding

woensdag 21 februari 2018

Bij echtscheidingen is de aanwezigheid van een eenmanszaak bij een van de partners nogal eens een bron van geschil. De rechter heeft er in elk geval vrijwel dagelijks mee te maken. Het gaat bij de verdeling van de gemeenschap nogal eens over de verdeling van negatief ondernemingsvermogen, schulden dus.

Testament voor de langstlevende en echtscheiding

woensdag 10 mei 2017

Bij een echtscheiding moeten echtgenoten hun gezamenlijk bezit verdelen. Als zij in gemeenschap van goederen getrouwd waren, kan het zijn dat ook erfenissen die zij van hun ouders ontvingen gedeeld moeten worden. Maar hoe zit het met de veel voorkomende variant dat kinderen hun erfenis nog niet krijgen, maar moeten wachten tot de langstlevende ouder ook is overleden?

Testament voor de langstlevende en echtscheiding

woensdag 10 mei 2017

Bij een echtscheiding moeten echtgenoten hun gezamenlijk bezit verdelen. Als zij in gemeenschap van goederen getrouwd waren, kan het zijn dat ook erfenissen die zij van hun ouders ontvingen gedeeld moeten worden. Maar hoe zit het met de veel voorkomende variant dat kinderen hun erfenis nog niet krijgen, maar moeten wachten tot de langstlevende ouder ook is overleden?

Legaat in testament niet verplicht

woensdag 12 april 2017

Iedereen is vrij om zijn testament naar eigen inzicht in te richten. Het maken van onderlinge afspraken over wat iemand in zijn testament moet opnemen is dan ook niet toegestaan.

Legaat in testament niet verplicht

woensdag 12 april 2017

Iedereen is vrij om zijn testament naar eigen inzicht in te richten. Het maken van onderlinge afspraken over wat iemand in zijn testament moet opnemen is dan ook niet toegestaan.

Partneralimentatie niet uitsluiten in huwelijksvoorwaarden

woensdag 15 maart 2017

Soms willen mensen al voor de trouwdag zeker stellen, dat er bij scheiding nooit alimentatie zal worden geëist. Zij zouden dat het liefst al vastleggen in de akte van huwelijksvoorwaarden.

Partneralimentatie niet uitsluiten in huwelijksvoorwaarden

woensdag 15 maart 2017

Soms willen mensen al voor de trouwdag zeker stellen, dat er bij scheiding nooit alimentatie zal worden geëist. Zij zouden dat het liefst al vastleggen in de akte van huwelijksvoorwaarden.

Wanneer echtscheidingsverzoek indienen?

woensdag 01 februari 2017

Tot 1 januari 2012 was het riskant om een langdurige vechtscheiding te hebben. Zolang de echtscheidingsprocedure duurde, bleef voor gehuwden zonder huwelijks voorwaarden het risico bestaan dat de bijna ex-partner schulden maakte, die nog samen gedeeld moesten worden.

Afspraken over testament niet geldig

woensdag 07 december 2016

Het is in Nederland verboden om afspraken met elkaar te maken over de inhoud van een testament. Mensen die dat toch doen krijgen na overlijden vaak de deksel op de neus, als blijkt dat de afspraak niet geldig is, en ze geen enkel recht hebben als de afspraak niet wordt nagekomen.

Afspraken over testament niet geldig

woensdag 07 december 2016

Het is in Nederland verboden om afspraken met elkaar te maken over de inhoud van een testament. Mensen die dat toch doen krijgen na overlijden vaak de deksel op de neus, als blijkt dat de afspraak niet geldig is, en ze geen enkel recht hebben als de afspraak niet wordt nagekomen.

Afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer via notaris

woensdag 16 november 2016

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv en wilt u straks uw pensioen in eigen beheer afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting? Weet dan dat dit niet zonder instemming van uw (gewezen) partner kan. U moet daar zelfs een formele route voor bewandelen, zo blijkt uit de wet. Die formele route leidt langs de notaris.

Afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer via notaris

woensdag 16 november 2016

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv en wilt u straks uw pensioen in eigen beheer afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting? Weet dan dat dit niet zonder instemming van uw (gewezen) partner kan. U moet daar zelfs een formele route voor bewandelen, zo blijkt uit de wet. Die formele route leidt langs de notaris.

Afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer via notaris

woensdag 16 november 2016

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv en wilt u straks uw pensioen in eigen beheer afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting? Weet dan dat dit niet zonder instemming van uw (gewezen) partner kan. U moet daar zelfs een formele route voor bewandelen, zo blijkt uit de wet. Die formele route leidt langs de notaris.

Huwelijksvermogensrecht in Europees daglicht

dinsdag 11 oktober 2016

Niet veel mensen hebben het gemerkt maar op 28 juli 2016 is er een Europese Verordening in werking getreden die regels geeft bij huwelijken met een grensoverschrijdend karakter. U moet denken aan een huwelijk tussen een Nederlandse en een Italiaan die zich – na de huwelijksvoltrekking op een kasteeltje in Frankrijk – in Spanje gaan vestigen. De nieuwe Verordening zal pas gaan gelden voor huwelijken die worden gesloten op of na 29 januari 2019.

Huwelijksvermogensrecht in Europees daglicht

dinsdag 11 oktober 2016

Niet veel mensen hebben het gemerkt maar op 28 juli 2016 is er een Europese Verordening in werking getreden die regels geeft bij huwelijken met een grensoverschrijdend karakter. U moet denken aan een huwelijk tussen een Nederlandse en een Italiaan die zich – na de huwelijksvoltrekking op een kasteeltje in Frankrijk – in Spanje gaan vestigen. De nieuwe Verordening zal pas gaan gelden voor huwelijken die worden gesloten op of na 29 januari 2019.

Huwelijksvermogensrecht in Europees daglicht

dinsdag 11 oktober 2016

Niet veel mensen hebben het gemerkt maar op 28 juli 2016 is er een Europese Verordening in werking getreden die regels geeft bij huwelijken met een grensoverschrijdend karakter. U moet denken aan een huwelijk tussen een Nederlandse en een Italiaan die zich – na de huwelijksvoltrekking op een kasteeltje in Frankrijk – in Spanje gaan vestigen. De nieuwe Verordening zal pas gaan gelden voor huwelijken die worden gesloten op of na 29 januari 2019.

Huwelijksvermogensrecht in Europees daglicht

dinsdag 11 oktober 2016

Niet veel mensen hebben het gemerkt maar op 28 juli 2016 is er een Europese Verordening in werking getreden die regels geeft bij huwelijken met een grensoverschrijdend karakter. U moet denken aan een huwelijk tussen een Nederlandse en een Italiaan die zich – na de huwelijksvoltrekking op een kasteeltje in Frankrijk – in Spanje gaan vestigen. De nieuwe Verordening zal pas gaan gelden voor huwelijken die worden gesloten op of na 29 januari 2019.